Kosningapróf

Taktu kosningarpróf Kjóstu rétt til þess að sjá hvaða flokkur passar best við þínar skoðanir. Því fleiri spurningum sem þú svarar, því nákvæmari niðurstöður færðu.

Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Leyfa ætti aukinn einkarekstur í heilbrigðiskerfinu.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Borgarlínan er jákvætt framlag til samgöngumála á stórhöfuðborgarsvæðinu.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Ísland á í samvinnu við alþjóðastofnanir að taka við fleiri umsækjendum um alþjóðlega vernd.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Menntasjóður Námsmanna ætti að veita háskólanemum námsstyrki, að minnsta kosti að hluta til.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Afnema ætti tekjutengingu á örorku og ellilífeyri.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Hækka þarf örorkulífeyri svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Hækka þarf ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Samþykkja ætti nýja stjórnarskrá sem væri að fullu í samræmi við tillögur Stjórnarlagaráðs.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Á næsta kjörtímabilinu ætti að ljúka heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Efna á til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja eigi að nýju aðildarviðræður við ESB.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Auka á framlög Íslands til þróunarsamvinnu og hjálparstarfsemi í fátækari ríkjum heims.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

NATO á að fá að byggja upp aðstöðu fyrir hersveitir á Keflavíkurflugvelli á ný.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Flytja á fleiri opinberar stofnanir út á land.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Stjórnvöld eiga að standa vörð um stöðu Þjóðkirkjunnar í íslensku samfélagi.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Þyngja ætti refsingar í kynferðis- og heimilisofbeldismálum.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda vegna búvörusamninga með fjárframlögum.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegatollum.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Hið opinbera á að tryggja fjölbreytta möguleika til menntunar um allt land.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Afglæpavæða ætti neyslu kannabis á kjörtímabilinu.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Stjórnvöld eiga að láta markaðsöfl stýra húsnæðismarkaðnum.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Leggja þarf áherslu á fjárfestingar í innviðum (t.d. í samgöngum, fjarskiptum og heilbrigðiskerfi) áður en ráðist er í að niðurgreiða skuldir ríkissjóðs.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Ríkið á að eiga og reka að minnsta kosti einn banka á Íslandi.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Lækka þarf launaskattinn (tryggingagjald) sem fyrirtæki greiða til ríkisins.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Hækka þarf hátekjuskatt.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Skipta ætti út íslensku krónunni fyrir annan erlendan gjaldmiðil.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt matvæli.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Leyfa ætti sölu áfengis í matvöruverslunum á Íslandi.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu og aðgengi á ferðamannastöðum í sinni eigu.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Hækka þarf veiðigjald af fiskveiðiauðlindum Íslands á næsta kjörtímabili.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Ríkið á að selja hlut sinn í orkufyrirtækjum.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Ríkisstjórnin á að fara að tillögum sóttvarnarlæknis við COVID-19 jafnvel þó þær hafi neikvæð áhrif á efnahagslífið.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Stofna ætti hálendisþjóðgarð til að vernda náttúru Íslands.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Reykjavíkurflugvöllur á að vera áfram í Vatnsmýri.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Taka ætti fyrir kaup erlendra einstaklinga og fyrirtækja á stórum jörðum á Íslandi.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Núverandi tímamörk um bann á innflutningi á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti árið 2030 ættu að ganga lengra og vera styttri.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Banna á leit að jarðefnaeldsneyti í lögsögu Íslands.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Auka þarf eftirlit og eftirfylgni á sjó til að stuðla að náttúruvernd t.d. er varðar brottkast fisks.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála

Mikilvægt er að stjórnvöld móti heildstæða aðgerðaráætlun fyrir íslenskt hringrásarhagkerfi, t.d. fyrir endurvinnslu, endurnýtingu, flokkun sorps og fleira.

Mjög ósammálaHlutlausMjög sammála